900 11 21 21

L-V 8:00 - 15:00

Quotes

A partir de febrero de 2018 todos los boletines se generarán con código de barras. Más información

Contribució empresarial

El VII Conveni General del Sector de la Construcció, estableix la quota que cal pagar a la Fundació Laboral de la Construcció com un percentatge sobre la base de cotització de la Seguretat Social. Per a l’any 2023, la quota es fixa al 0,35%.

Com gestionar el pagament de la Quota

El pagament de la quota és obligatori i es pot fer:

  1. Omplint l’imprès que apareix en aquesta pàgina, triant l’opció «Omplir el butlletí en línia».
  2. Per internet, triant l’opció «Pagament per internet» que apareix en aquesta pàgina web (amb càrrec al compte bancari).

Empreses de 10 treballadors o més

Les empreses que tinguin 10 o més treballadors hauran de fer el pagament de la quota a mes vençut.

Empreses de menys de 10 treballadors

Les empreses (entenent per «empresa» cada codi de compte de cotització) que al gener de l’any en curs tinguin menys de 10 treballadors, podran optar entre:

  • Presentació mensual de l’imprès a l’oficina recaptadora i, després, el pagament mensual de la quota a mes vençut.
  • Presentació semestral, al juliol (suma de la totalitat de les bases de gener a juny) i al gener de l’exercici següent (suma de les bases de juliol a desembre). (BOE 16.03.2012).

Si la seva empresa tria la modalitat de pagament SEMESTRAL, ho ha de comunicar a la Fundació Laboral, perquè no se li reclamin quotes.
Si vol contactar amb el departament de quotes de la Fundació Laboral, faci clic aquí.